ข้อมูล GBAC

การยกระดับมาตรฐานการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค

หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมสถานที่ที่ได้รับการรับรอง GBAC STAR หรือหากคุณเป็นพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่ได้รับการรับรอง คุณอาจสงสัยว่า GBAC STAR หมายถึงอะไร

สถานที่ที่ได้รับการรับรอง GBAC STAR หมายความว่าสถานที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น มาตรฐานนี้สร้างขึ้นจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการบรรเทาโรคติดเชื้อและอันตรายทางชีวภาพ เช่น โควิด-19 และอื่นๆ อย่างเหมาะสม

คุณจะพบตราประทับ GBAC STAR Facility ในสถานที่สาธารณะขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นและอาคารสถานที่ต่างๆ ทุกประเภทที่ตั้งอยู่ทั่วโลก


คำถามที่พบบ่อย

GBAC STAR คืออะไร

GBAC STAR Accreditation คือการรับรองสถานะว่าสถานที่แห่งนั้นรู้วิธีและมีความพร้อมในการเตรียมการป้องกัน การรับมือและการฟื้นฟูจากการระบาดของโรคติดเชื้อและสถานการณ์อันตรายทางชีวภาพ เช่น โควิด-19

GBAC ย่อมาจาก“ Global Biorisk Advisory Council” และเป็นหน่วยงานพิเศษของ ISSA ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาดโลก ISSA (ISSA-The Worldwide Cleaning Industry Association) 

คำว่า“ STAR” ได้รับการคัดเลือกสำหรับการรับรองระบบบริหารอาคารเนื่องจากโปรแกรม GBAC STAR ต้องการอาคารสถานที่เพื่อให้บรรลุมาตราการที่สูงขึ้นเพื่อให้พื้นที่ของพวกเขาสะอาดและปลอดภัยสำหรับการเข้าใช้พื้นที่


มองหาโลโก้ GBAC STAR กันทำไม

เมื่อคุณเข้าสู่อาคารสถานที่ที่ได้รับการรับรอง GBAC STAR นั่นคือความสบายใจที่คุณอาจ มองไม่เห็น ซึ่งผิดกับบางที่ เช่นบางอาคารที่อาจดูสะอาดและมีกลิ่นหอม แต่ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่นั้นได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมและฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง

ตรา GBAC STAR สงวนไว้สำหรับอาคารสถานที่ที่ดูแลรักษามาตราการที่เหมาะสมในการทำความสะอาดและระบุว่าพื้นที่นั้นได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานที่สูง

เมื่อคุณเห็นตราประทับ GBAC STAR คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสถานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความไว้วางใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสถานที่นั้นๆ ในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย

ดูว่าสถานที่ของคุณได้รับการรับรอง GBAC STAR หรือไม่และอย่าลืมมองหาตราประทับรับรองมาตรฐาน GBAC STAR ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่สถานที่ต่างๆ

อะไรทำให้ GBAC STAR แตกต่าง?

อาคารที่ได้รับการรับรอง GBAC STAR ได้ผ่านขั้นตอนการคัดกรองที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามองค์ประกอบ 20 ประการซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ความมุ่งมั่นขององค์กรระดับสูงไปจนถึงการตรวจสอบสถานที่ตามปกติ – และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น


“ การทำความสะอาดอย่างทั่วถึง” หมายความว่าอย่างไรกับอาคารที่ได้รับการรับรอง GBAC STAR?

อาคารที่ได้รับการรับรอง GBAC STAR แล้วมี:
• มาตราการที่เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค
• มีการฝึกอบรมที่ถูกต้องสำหรับสารเคมีอุปกรณ์และขั้นตอนต่างๆ
• มีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เชื้อโรคอาศัยอยู่บนพื้นผิวต่างๆ


สถานที่จะขอการรับรอง GBAC STAR อย่างไร

อันดับแรกนำอาคารของท่าน ขึ้นทะเบียนเข้าโปรแกรมการรับรองระบบงาน GBAC STAR โปรแกรมนี้ช่วยให้สถานประกอบการกำหนดแนวทางที่เป็นระบบในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโรคติดเชื้อ ในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์อาคารจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถและการปฏิบัติตามองค์ประกอบ 20 ประการของโปรแกรม สมาชิกคณะกรรมการ GBAC ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบทั้งหมดและพิจารณาการรับรองระบบงาน GBAC STAR ของ
อาคารนั้นๆ


SEA Consulting คือใคร ทำหน้าที่อย่างไร

ในประเทศไทย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง (SEA Consulting) เป็นสมาชิกของ ISSA มายาวนานกว่า 10 ปี ในฐานะตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งและผู้เชี่ยวชาญในมาตราฐาน GBAC แต่เพียงผู้เดียวในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานและสถานประกอบการที่สนใจ ใน GBAC Star Accreditation โดย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง จะเป็นผู้รับขึ้นทะเบียน ให้การอบรม ดำเนินการในรวบรวมหลักฐาน เข้าทำการตรวจสอบขั้นต้น ดำเนินการจัดการการตรวจสอบ และบริหารผู้ตรวจสอบ ซึ่งหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบโดยสมบูรณ์แล้ว เราจะจัดส่งเอกสารให้ Global Biorisk Advisory Counsel พิจารณาอนุมัติ และออกตรารับรองให้กับสถานประกอบการ อันเป็นการทำให้สถานประกอบการของท่านเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการคัดเลือกหากจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพราะเครื่องหมาย GBAC Star Facility ได้รับความไว้วางใจว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความมั่นใจในความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วจากทั่วทุกมุมโลก


ฉันถูกขอให้กลับไปทำงานในสถานที่ ที่ได้รับการรับรอง GBAC STAR ฉันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?

โปรดทราบว่าสถานที่แห่งนี้ได้เตรียมการไว้อย่างรอบคอบเพื่อเปิดอีกครั้ง – และเปิดอย่างปลอดภัย! คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย จำไว้ว่า“ ความสะอาด” มากกว่าแค่“ รูปลักษณ์และกลิ่น” ที่สะอาด นั่นเป็นเหตุผลที่ GBAC STAR ระบุว่าเบื้องหลังการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคกำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม


จะเกิดอะไรขึ้นหากพนักงานหรือผู้เยี่ยมชมสถานที่ที่ได้รับการรับรอง GBAC STAR ตรวจพบ โควิด-19 หลังจากที่อาคารได้เปิดใหม่

คุณมีความมั่นใจว่าสถานที่ดังกล่าวรู้วิธีรับมือกับสถานการณ์นี้ใช้การฝึกอบรมและระเบียบปฏิบัติของพวกเขาอย่างเหมาะสมเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่เป็นอันตรายและปกป้องผู้อยู่อาศัยในอาคารจากการแพร่กระจายของเชื้อ


จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อการแพร่ระบาดสิ้นสุดลง – อาคารจะกลับไปปฏิบัติตามมาตรฐานการทำความสะอาดหรือไม่?

อาคารที่ได้รับการรับรอง GBAC STAR ทราบดีว่าการกู้คืนอย่างเต็มที่จากการระบาดและสถานการณ์อันตรายทางชีวภาพอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญ นั่นเป็นเหตุผลที่อาคารสถานที่เหล่านี้ทำให้การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอันตรายทางชีวภาพใด ๆ สถานที่ที่ได้รับการรับรองจาก GBAC STAR จะมีขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ อาคารสถานที่ GBAC STAR จะต้องได้รับการรับรองใหม่ทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นว่ายังคงเป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดและตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด


GBAC STAR สามารถรับรองอาคาร ประเภทใดได้บ้าง

อาคาร สำนักงาน สนามกีฬา โรงเรียน และอาคารทุกประเภท สามารถเข้ารับการรับรองมาตรฐาน GBAC STAR Facility ได้ การรับรองนี้มีไว้สำหรับตัวอาคารและสถานที่ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจในท้องถิ่นที่เล็ก จนถึงเวทีหรือคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่มาก


เพิ่มเพื่อน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาอีเมล์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่าง
เราจะติดต่อกลับโดยเร็ว

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit