About Us

บริษัท เอส อี เอ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัทเรามุ่งเน้นให้บริการปรึกษาด้านระบบคุณภาพ และการนำมาประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาองค์กรเพื่อการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารสถานที่ ซึ่งทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษแล้วนั้น บริษัทเรายังมีความพร้อมที่จะให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจบริการด้วยเช่นกัน เอส อี เอ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของ เอส อี เอ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป ซึ่งให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ การลงทุน การซื้อขายกิจการ และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทุกประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระหว่างที่ทีมงาน ของเราให้บริการแก่ลูกค้า สมาชิกทุกคนในทีมงานของเราตระหนักเสมอที่จะยึดมั่นในการส่งมอบบริการที่สร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดย

  • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า
  • พัฒนาควาเข้าใจในเชิงลึก เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง
  • นำเสนอแนวทางที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตามลักษณะเฉพาะของลูกค้าได้
  • ให้บริการแบบที่สามารถเข้าถึงและตอบสนองได้โดยง่าย

หน่วยงานที่รับรอง และที่เราเป็นสมาชิก

nw-140731173818

6885247_orig cims-expert-rgb-200px-2 images-218 cits_logo

ISSA_Member_Logo-RGB

New-Master-Builders-Logo_White-Back_Web-200 images CIMS GB Expert Trainer RGB _PathsCIMS Expert Trainer RGB_Pathsailand)

Web