Building Services

eSS โปรแกรมสนับสนุนงานบริการ

By  | 

eSS/series… คือ โปรแกรมสนับสนุนงานบริการ ที่จะช่วยทำให้การทำงานและการบริหารงานบริการของคุณง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยลักษณะการทำงานที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

  • การปฏิบัติงาน การรายงาน (Operator, Supervisor)
  • การประมวลรายงาน การอนุมัติ (Manager)
  • การปรับแต่งการใช้งานตามสมควร (Admin)