SEA Recruitment Services

บริการสรรหาบุคลากร

จากเครือข่ายทางด้านการบริหารงานบุคคล เอส อี เอ คอนซัลติ้ง เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสรรหาว่าจ้าง ตำแหน่งที่สำคัญๆ และมีผลโดยตรงต่อคุณภาพงาน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการบริการต่างๆเช่น งานดูแลบำรุงรักษาอาคาร งานด้านโรงแรม บริษัทรับเหมาทั่วไป

ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินงานในขั้นต้นของเรามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   ● คัดกรองและนำส่ง ผู้สมัครที่มีความพร้อมและเหมาะสมตามข้อกำหนดของลูกค้า จากฐานข้อมูลของบริษัท
   ● จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนรับสมัครงานให้กับลูกค้า
   ● ทำการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
   ● จัดการคัดกรองผู้สมัครโดยการประเมินขั้นต้นจากการทดสอบตามแบบทดสอบที่ออกแบบไว้
   ● จัดสรุปรายนามผู้ที่ผ่านการประเมิน เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทำการคัดเลือกในลำดับต่อไป


สนใจในบริการของเราติดต่อได้ที่ hrm@seaconsulting.asia

Call Now Buttonโทรหาเรา
TH » EN