ลงทะเบียนสัมมนา NEW EXIST

Hygiene for NEW EXIT ฟื้นฟูโอกาสธุรกิจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านชีวภาพ ระดับสากล สำหรับธุรกิจทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมกับการเปิดดำเนินการด้วยความมั่นใจอีกครั้งในสภาวะปัจจุบันที่รอบตัวเรารายล้อมไปด้วยโรคติดต่อทางชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง COVID-19 ซึ่งมีความร้ายแรงมาก นำมาซึ่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ พบกับทางออกเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจของท่านและยกระดับความมั่นใจของผู้ประกอบการและผู้เข้าใช้บริการอาคารสถานที่ของท่านในงานสัมมนานี้

กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่นี่

Click here to load this Caspio Online Database.