Management

Agile Project Management คืออะไร 

By  | 

โลกของการทำงานในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ หรือรวมไปถึงคู่แข่งทางการค้า และที่สำคัญผู้บริโภคต่างๆก็จะแปรผันตามกระแสสังคม ดังนั้นแต่ละองค์กรต้องมีการทำงานแบบรวดเร็ว ซึ่งองค์กรที่ปรับตัวตามไม่ทันก็อาจจะส่งผลเสียต่อองค์กรจนไปถึงอาจจะต้องปิดกิจการลงได้ ดังนั้นในปัจจุบันเราจะเห็นหลายๆองค์กรเริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธภาพมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันก็จะมีแนวคิดการทำงานมากมายปรับให้เข้ากับยุคสมัยในเวลานั้น  

ซึ่งปัจจุบันก็จะมีแนวคิดหนึ่งที่หลายๆองค์สามารถนำมาปรับใช้แล้วได้ผลที่ดี คือ แนวคิดการทำงานที่เรียกว่า Agile หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรวันนี้เราจะมารู้จักกับแนวคิดหรือการทำงานแบบ Agile กัน 

Agile Methodology เป็น Project Management Methodology ยุคใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการหรือการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย สามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย โดยจะมีความแตกต่างกับ Project Management ทั่วไปที่มีลักษณะการทำงานแบบเป็นขั้นตอนหรือที่เรียกว่า Waterfall Methodology ซึ่ง Agile เป็นกระบวนการที่ช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านการทำเอกสารลง แต่จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสื่อสารกันเป็นหลัก ซึ่งนี่เป็นแนวคิดแบบง่ายของ Agile หลายๆองค์กรจึงสนใจหันมาใช้การทำงานด้วยแนวคิดนี้ 

หลักการหลักๆของ Agile 

  • การทำงานแบบ Cross-functional team คือการนำคนจากหลายๆสายงานเข้ามาทำงานด้วยกันซึ่งจะทำให้คนในทีมนั้นมีความเข้าใจในเนื้องานอื่นๆมากขึ้นและรวมไปถึงการสื่อสารแต่ละสายงานก็จะสะดวกขึ้น 
  • ทีมสามารตัดสินใจและกำหนดทิศทางของงาน โดยปกติคนที่จะได้รับมอบหมายให้ทำงานในส่วนนี้ต้องเป้นที่ไว้ใจของหัวหน้าเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นหลักการที่มีความสำคัญซึ่งลูกค้าต้องมีความพึงพอใจตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนส่งมอบโครงการเลยทีเดียว 
  • ส่งมอบบ่อยๆลดความเสี่ยง ส่งมอบงานที่ใช้ได้จริงอย่างสม่ำเสมอและระยะเวลาการส่งมอบนั้นควรสั้นที่สุด 
  • เชื่อใจกันภายในทีม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นสมาชิกภายในทีมต้องมีความเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายของโครงการร่วมกัน และสร้างความไว้วางใจกันภายในทีม 
  • การทำงานแบบ Face to Face จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด และมีการถ่ายทอดข้อมูลอย่างถูกต้อง 
  • ร่วมกันปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ดีขึ้น เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งหรือจบโครงการหนึ่งทีมต้องมาพิจารณาและไตร่ตรองสิ่งที่ผ่านมานำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ภายในทีมหรือองค์กรต้องทำงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของงานสามารถเรียนรู้ที่จะทำงานกับผู้อื่นที่มาจากหลายๆสายงาน ดังนั้นทางองค์กรจึงต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำงานจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะสามารถนำพาองค์กรก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ