Management

5 ข้อดีของ Project Management

By  | 

ปัญหาการจัดการงานที่กระจัดกระจายและไม่เป็นระเบียบ ไฟล์งานที่เยอะจนหาไม่เจอ จนไม่รู้จะเริ่มจัดการหรือจัดระเบียบจากตรงไหน จนงานล้าช้าไม่เสร็จตามเวลาโดยเฉพาะบริษัทที่รวมคนจากหลายหน่วยงานมาทำงานร่วมกัน อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเข้ามาจัดการคือ Project Management

1. ทำให้การวางแผนจัดการตารางทำได้ดียิ่งขึ้น

การวางแผนที่ดี เป็นการเริ่มต้น Project Managment ที่ดีเพื่อให้ทีมงานทุกคนในทีมรับรู้ถึงแผนการทำงานขั้นตอนต่างๆรวมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน การมี Project Management Tools จะช่วยให้การวางแผนจัดการโครงการหรือโปรเจกต์ของคุณง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.ทำให้ Team work การประสานงานของทีมดียิ่งขึ้น

การมีซอฟต์แวร์ Project Management จะช่วยให้การทำงานภายในทีมมีผลลัพธ์การทำงานมีประสิทธิภาพ แล้วยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามาถติดต่อประสานงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะทุกคนสามรถรู้ได้ทันทีว่างานส่วนไหนเกี่ยวข้องกับคนไหนและรู้หน้าที่ของแต่ละคนว่าทำงานในส่วนไหนรวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนอีกด้วย

3.สามารถแบ่งปันหรือแชร์ข้อมูลภายในทีมได้อย่างรวดเร็ว

การแบ่งปันข้อมูลหรือการแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จะยิ่งช่วยให้ทีมงานของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์งานต่างๆก็จะไม่ยุ่งยากและทำได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากช่วยประหยัดงบต่างๆแล้วยังช่วยให้มีระเบียบแบบแผนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.ทำให้งานสามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างราบรื่น

การนำซอฟต์แวร์ด้าน Project Management มาใช้จะช่วยทำให้ workflow การทำงานของคุณทำงานได้อย่างแข็งแกร่งจะทำให้รู้ว่าตอนนี้งานไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนหรือกระบวนการทำงานล้าช้าจุดไหน สามารถแก้ปัญหาติดขัดได้อย่างทันท่วงทีและทำให้งานเดินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ทำให้ควบคุมคุณภาพและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์ด้าน Project Management จะมีฟีเจอร์ที่สามารถติดตามระยะการทำงาน งบประมาณในด้านต่างๆเพื่อให้สามารถควบคุมและจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในขอบเขตที่ต้องการหรือที่กำหนดไว้ในแต่ละส่วนงาน

โดยสรุปแล้วเครื่องมือหรือซอฟแวร์ด้าน Project Management นอกจากจะช่วยทำให้เห็นภาพรวมของงานทั้งโปรเจคแล้วยังช่วยจัดการตรวจสอบเรื่องงบประมาณควบคุมการใช้งบประมาณเวลาหรือกระบวนการที่มากหรือเยอะเกินกว่าความจำเป็นหรือขอบเขตที่กำหนดไว้อีกด้วย