Management

ให้ Project Management ช่วยพลิกโฉมองค์กรคุณให้เป็น Digital Transformation 

By  | 

ในปัจจุบันโลกของเราเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีต่างๆจะเข้ามามีอิทธพลในชีวิตอย่างมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามานั้นก็ส่งผลต่อธุรกิจหรือองค์กรต่างๆต้องมีการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นซึ่งเราเรียกว่า Digital Transformation ที่เข้ามาช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมี Project Management เข้ามาช่วยเพื่อให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Digital Transformation คืออะไร ? 

เป็นกระบวนการที่องกรค์นำมาปรับปรุงและเป็นตัวเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและองค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้จะมีความที่ยืดหยุ่นสูง และมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การลงทุนในกระบวนการ Digital Trasformation คือการลงทุนระยะยาวขององค์กรแม้หลายองค์กรจะต้องทุ่มงบมหาศาลกับการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่เมื่อคิดกำไรในระยะยาว จะเห็นได้ชัดว่ากระบวนการนี้ช่วยองค์กรประหยัดต้นทุนได้ และทำให้เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงานได้ 

และตัวการสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ยุคของดิจิทัลได้ก็คือ Project Management จะช่วยให้องค์กรของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ 

  • ขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มเข้าใจธุรกิจหรือองค์กรของเราก่อนว่าองค์กรของเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอะไร สภาพแวดล้อม หรือ คู่แข่ง และเหตุผลพวกนี้ส่งผลกระทบมากแค่ไหนกับองค์กร เพียงพอต่อการที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
  • ขั้นตอนที่สองวางแผนโครงการของคุณ โดยต้องวางแผนในจุดไหนบ้าง อันดับแรกเลยต้องวางแผนโครงการและกำหนดขอบเขต ซึ่งต้องมองดูว่าองค์กรของเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลในรูปแบบไหน และจึงวางแผนรวบรวมทรัพยากรต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร รวมไปถึงวางแผนเวลาและกำหนดวันที่จัต้องทำในแต่ระยะเวลาจะทำให้โครงการของเราดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
  • ขั้นตอนที่สามการดำเนินงานและการติดตามผลต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะทำการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้และทำการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัลเราควรต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรด้วย ดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกในทีม 
  • ขั้นตอนสุดท้ายคือปิดโครงการ เมื่อเราสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการโครงการภายในองค์กรได้แล้วนั้นก็ถือเป็นการปิดโครงการได้ ซึ่งเมื่อเรานำเทคโนโลยีเข้ามาพํฒนาองค์แล้วจะเห็นได้ชัดว่าสามารถลดต้นทุนขององค์กรลงและสมารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได้ 

การทำ Digital Transformation ไม่ใช่แค่เพียงการนำเทคโลยีเข้ามาใช้งานแต่รวมไปถึงต้องมีการวิเคราะห์และวัดผลอยู่สม่ำเสมอ และการวางแผนสร้างนโยบายการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ใช้หลักการของ Project Management มาบริหารจัดการกับองค์กรของคุณที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพในงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด