PT Healthcare

สัมนาฟรี ในหัวข้อ JCI Awareness (5th Edition) และ Medical Equipment Management Program

By  | 

ด้วยบริษัท เอส อี เอ คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัย พะเยา กำหนดให้มีการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อหลักสูตร “JCI Awareness (5th Edition)” ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 และ หลักสูตร “Medical Equipment Management Program” ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557  โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กรทางด้านการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ เกิดความพร้อม ในการแข่งขัน ด้านคุณภาพใน ระดับสากล

บริษัท เอส อี เอ คอนซัลติ้ง จำกัด และ มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเห็นว่า การสัมมนาดัง กล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อ องค์กรต่างๆ จึงขอเรียนเชิญ ท่านและบุคลากร ในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมการ สัมมนาในครั้ง นี้ จำนวน 2 ท่านหรือมากกว่า(แต่ไม่เกิน 4 ท่าน) โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการสัมมนาให้ทราบภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นี้ (การเข้าร่วมการสัมมนา ในครั้งนี้ไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) 

สนใจจองชื่อเข้าร่วมสัมนาโดยติดต่อ คุณวัฒนา 096-330-9337  หรือีเมล์ wattana@seaconsulting.asia

JCI Poster new copymedical technician new copy

Call Now Buttonโทรหาเรา
TH » EN