Management

ทักษะ Project Management ที่เป็นที่ต้องการ

By  | 

ทักษะที่จะผลักดันให้แต่ละโปรเจกต์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ที่จะทำให้งานไม่ติดขัดเปรียบสเมือนผู้นำหรือหัวหน้าในแต่ละงาน หรือถ้าในวงดนตรีก็เปรียบเสมือน Conductor เป็นผู้ควบคุมประสานงานและกำหนดทิศทางของผู้คนภายในโปเจกต์ ดังนั้นสิ่งสำคัญหรือทักษะสำคัญและที่จำเป็นต้องมีนอกเหนือจากทักษะพื้นฐานในด้านนั้นๆของโปรเจกต์แล้วยังมีทักษะที่จำเป็นอีกหลายอย่างที่เป็นที่ต้องการและจำเป็นที่บริษัทต้องการเพราะทักษะที่จะพูดถึงนี้จะช่วยทำให้แต่ละโปรเจกต์ดำเนินการจนสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะหากมีแค่ความรู้พื้นฐานเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้บางทักษะที่ไม่มีในบทเรียนอาจจะพาให้ทั้งโปรเจกต์เกิดสะดุดขึ้นมาได้ทักษะที่จำเป็นต้องมีคือ

1.ทักษะด้านความเป็นผู้นำ

ทักษะพื้นฐานที่สมควรจะต้องมีอย่างยิ่ง การบริหารจัดการโปรเจกต์ทักษะความเป็นผู้นำจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหมายถึงคนที่จะนำทั้งโปรเจกต์ให้ประสบความสำเร็จหรืออาจจะทำให้ทั้งโปรเจกต์เกิดปัญหาหรือพังไม่เป็นท่าหากขาดทักษะความเป็นผู้นำหรือทักษะบางอย่าง ทักษะความเป็นผู้นำสำคัญเพราะหากไม่มีเลยการโน้มน้าวหรือพูดให้คนใต้บังคับบัญชาหรือผู้คนภายในทีมเข้าใจก็อาจจะทำได้ยาก ดังนั้นทักษะนี้จำเป็นต้องมีและสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าหากมีคุณก็จะเป็นที่ต้องการของทีมหรือแต่ละโปรเจกต์เป็นอย่างมาก

2.ทักษะด้านเทคนิค

ถือว่าเป็นทักษะที่สามารถถ่ายทอดให้กันได้ แต่หาคนที่มีทักษะในด้านนี้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าหากคุณมีทักษะในด้านนี้ จะเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการสูงมาก ถ้าหากคุณมีทักษะในด้านนี้จะทำให้คุณโดดเด่นขึ้นมาทันที เพราะเป็นทักษะที่สอนกันได้ก็จริง แต่หาคนที่มีทักษะด้านนี้ยากมากๆ ดังนั้นการมีทักษะด้านเทคนิคจึงเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก

3.มี Mindset ด้านธุรกิจที่มีกลยุทธ์

หากคุณมี Mindset จะช่วยให้คุณประหยัดงบประมาณให้องค์กรได้ Mindset ด้านธุรกิจคือการหาเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับองค์กรอยู่ตลอดเวลาจะช่วยให้คุณประหยัดงบประมาณให้องค์กรได้อย่างมากมายเพราะจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นอย่างมากในแต่ละโปรเจกต์ หากคุณสมบัติข้างต้นที่กล่าวมา 3 ข้อคุณมีคุณลักษณะตามที่กล่าวมาแสดงว่าคุณมีคุณสมบัติ ที่องค์กรกำลังตามหา

4.มีทักษะการปรับตัวและมีความแน่วแน่

ปัญหาที่เกิดจากความเครียด และมีความขัดแย้งอยู่เสมอคนซึ่งองค์กรณ์ต้องการคนที่จัดการปัญหาด้านนี้เก่งๆ ไว้วางใจได้มีความแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆแม้จะมีวิกฤตทักษะที่จะทำให้คนในทีมลดความเครียดในแต่ละปัญหาที่เจอเพราะเมื่อเกิดปัญหาคนในทีมอาจจะเกิดความเครียดจนถึงขั้นวิตกกังวลจึงจำเป็นต้องมีผู้นำที่จะทำให้สถาการณ์ต่างๆผ่อนคลายลง องค์กรณ์จึงต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนี้อย่างมาก

5.มีทักษะการจัดการทุกอย่างให้ง่าย

สภาพแวดล้อมภายในทีมและคนที่ทำงานภายในโปรเจกต์ให้ทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีคนที่จัดการทุกอย่างให้ง่าย การหาคนที่มีทักษะที่จัดการทุกอย่างได้อย่างดีจึงเป็นที่ต้องการสำหรับองค์กร และไม่ว่างานไหนๆในระดับหัวหน้างานทักษะที่กล่าวมาก็จำเป็นและเป็นที่ต้องการอย่างมาก คนที่สามารถจัดการทุกปัญหาที่จะเข้ามาทำให้โปรเจกต์ล่าช้า จนทำให้โปรเจกต์ดำเนินการได้อย่างต่อเนืองจะทำให้เป็นที่ต้องการของทุกษริษัท

การเป็นผู้นำจำป็นต้องมีทักษะบางอย่างที่จำเป็นต้องมีความโดดเด่นออกมาจากผู้คนที่ทำงานด้วย ผู้นำที่ดีจะพาทั้งโปรเจกต์ทำงานให้ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดี เพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้จึงจำเป็นและสำคัญมาก จึงทำให้เป็นที่ต้งการในหลายๆบริษัท บางทักษะอาจจะฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติมได้ บางทักษะอาจจะต้องอาศัยบุคลิกลักษะหรือบางอย่างที่ติดตัวมาแต่ก็ใช่ว่าจะฝึกฝนกันไม่ได้เลย เพราฉะนั้นหากดูแล้วยังขาดในทักษะไหนควรจะรีบฝึกฝนเพิ่มความรู้ความสามารถในทักษะนั้นๆ เพื่อให้เป็นลักษณะนิสัยที่หลายๆบริษัทต้องการ ไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในระดับหัวหน้างานเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ในทุกคนในทุกงานเพราะในทุกงานล้วนต้องการคนที่มีบุคลิกลักษะตามที่กล่าวมาข้างบนทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการรู้และฝึกทักษะเหล่านี้ไว้ถือเป็นเรื่องที่ดี