Business Consulting

งานตรวจสอบภายใน

By  | 

12687886_1673818166209805_1114393451802836910_n
งานที่ปรึกษาเพื่อการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรและงานจัดทำนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน
สำหรับองค์กรที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วและมีความประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งที่ต้องทำเพื่อการเตรียมตัวเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าซื้อขายกิจการหรือเหตุผลเพื่อการยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กรของท่าน เรายินดีให้บริการปรึกษาในการร่วมออกแบบและปรับปรุงกระบวนงานให้มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพและสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในที่ดีกว่าซึ่งเป็นพื้นฐานตั้งต้นก่อนการตรวจสอบภายในซึ่งในขั้นตอนต่อไปทางเราจะจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำที่มีประสบการณ์เข้าประจำเป็นพนักงานภายในองค์กรของท่านทั้งระดับผู้ตรวจสอบหัวหน้าผู้ตรวจสอบจนถึงระดับคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นสมาชิกอิสระก่อนการทำแผนการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรท่านต่อไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Internal Audit


12644678_1673818146209807_675875844773542931_n

12645208_1673818136209808_6540509128368472607_n

 

 

 

Call Now Buttonโทรหาเรา
TH » EN