Management

การหา”โปรแกรมวางแผนงาน” สำหรับการทำงานในยุคใหม่ 

By  | 

ในปัจจุบันรูปแบบการทำงานได้ต่างไปจากเดิมแล้วหลังจากผ่านพ้นวิกฤตของ COVID-19 หลายๆองค์กรก็เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมต้องให้พนักงานไปทำงานที่บริษัททุกวันแต่ในปัจจุบันบางองค์กรก็จะให้พนักงานทำงานที่บ้าน (WFH) หรือเป็น Hybrid Working องค์กรจึงต้องปรับตัวเข้าสู่การทำงานในรูปแบบนี้โดยการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้ร่วมกับการทำงานซึ่งสิิ่งที่สำคัญเลยก็คือโปรแกรมวางแผนงานนั่นเอง 

การวางแผนงานที่ดีในการทำงานแบบ (WFH) หรือเป็น Hybrid Working ต้องบริหารองค์กรให้มีการใช้คนน้อยที่สุด การมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั่น จะช่วยลดเวลาในการทำงานและบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันโปรแกรมวางแผนงานในท้องตลาดมีให้เลือกใช้มากมาย องค์กรต่างๆต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมขององค์กรของตนเอง ซึ่งวันนี้เรานำซอฟแวร์ของ Project Management มาแนะนำให้เลือกตัดสินใจกัน 

  1. Google Task เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนและจัดการงานที่ต้องทำและะสามารถกำหนดเวลาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มี G-mail หรือเชื่อมต่อกับ Google Calendar นอกจากนั้นคุณสามารถดึงงานจาก E-mail ของคุณมาใส่ไว้ To-Do List ได้อีกด้วย นอกจากจะใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้ว Google Task ยังมีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องมือสื่อสารที่จะช่วยให้คุณจัดการกับงานนั้น ๆ  ได้จากทุกที่ และทุกเวลา 
  1. Microsoft Planner เป็น Project Planner ที่จะช่วยให้คุณจัดสรรงานได้อย่างเป็นระบบและสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกภายในทีมได้อย่างดี ซึ่ง Microsoft Planner จะสามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้และงานนั้นมีความคืบหน้าถึงไหนแล้ว นอกจากนั้นสมาชิกภายในทีมยังสามารถสื่อสารกันได้ สามารถใช้งาน Microsoft Planner ผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ หรือแอปพลิเคชันบนเครื่องสื่อสารต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
  1. Jia เป็นโปรแกรม Project Management ที่โดนเด่นในด้านการจัดการโปรเจกต์แบบ Scrum โดยสามารถติดตามปัญหาและจัดการบัคต่างๆ ได้อย่างดี และยังสามารถออกแบบการเก็บข้อมูลได้ตามการใช้งาน พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆ ได้ โดยเป็นแพลตฟอร์มเน้นการใช้งานเพื่อจัดการโปรเจกต์แบบ Scrum เป็นหลัก 
  1. Trello เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการขั้นตอนการทำงานได้ดีตั้งแต่การมอบหมายงาน (To do) กำลังดำเนินงาน (Doing) รวมถึงติดตามการทำงานไปจนถึงกระบวนการทำงานเสร็จสิ้น (Done) และสามารถสร้างรูปแบบเป็น Boards, Lists และ Cards ได้ตามต้องการ เพื่อจะเห็นได้ชัดว่าใครรับผิดชอบงานส่วนใดอยู่ 
  1. Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณติดตามและจัดการงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณและทีมของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ง การใช้ Smartsheet เพื่อทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ติดตามความคืบหน้าโครงการใดๆ ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและทำให้การสร้างโครงสร้างการทำงานของคุณดียิ่งขึ้น 

เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพในยุคนี้องค์กรควรหาโปรแกรมวางแผนงานเข้ามาช่วยโดยพิจารณาจากความจำเป็นต่อองค์กรของตนเอง ฟังค์ชันใดของโปรแกรมวางแผนงานที่ตอบโจทย์ต่อองค์กรมากที่สุดและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด