PT Healthcare

การบริหารจัดการและการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

By  | 

การบริหารจัดการและการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มโรงพยาบาล

สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีการ แข่งขันค่อนข้างสูง ในกลุ่มของโรงพยาบาลนั้น มีการซื้อกิจการเป็นอย่างมาก ให้มาเป็นกลุ่ม โรงพยาบาลในเครือ ซึ่งในเครือกลุ่มเดียวกันนี้ ก็ยังมีการแข่งขันภายในกันเอง จากประสบการ โดยตรงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม ของโรงพยาบาลต่างๆนั้น หลายโรงพยาบาล ต่างประสบกับปัญหาในด้านการติดตามหนี้ ค่อนข้างสูง ซึ่งในการบริหารจัดการนั้นโรง พยาบาลเอกชนโดยส่วนใหญ่ มีการบริหาร จัดการ และการดำเนินงานที่มีระบบ มีการตั้ง เป้าหมายในการเก็บหนี้อยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่ สามารถไปถึงเป้าหมายได้ เนื่องมาจากสภาวะ ความคล่องตัวในหลายๆด้าน ดังนั้นทางผู้ บริหารจึงต้องหันกลับมาดูในเรื่องของการเก็บ หนี้ว่ามีประสิทธิภาพดีแล้วหรือยัง
กลุ่มโรงพยาบาลที่ประสบกับปัญหานี้ ส่วนใหญ่ จะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทางโรงพยาบาล เองต้องการหาบุคคลให้เข้ามาดูแลระบบในการ ติดตามและจัดเก็บหนี้
หนี้ในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาล เป็นหนี้ที่มี ลักษณะเฉพาะด้าน หนี้ซึ่งไม่เหมือนกับกิจกา รอื่นๆ เช่น ถ้าเราซื้อของมา 100 ชิ้น ออกใบ แจ้งหนี้ 100 ถ้าของเกิดชำรุดเสียหายก็ขอ เปลี่ยน หรือคืน หรือทำปรับลดหนี้ให้ลูกค้าไป

กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างเพื่ออ่านบทความทั้งหมด


Debt Management 

We respect your email privacy

Call Now Buttonโทรหาเรา
TH » EN